کلیدواژه‌ها = دما
تعداد مقالات: 13
1. بررسی روند جوانه‌زنی بذر مرزه (Satureja hortensis L.)و پیش بینی زوال بذر طی شرایط متفاوت انبارداری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 133-143

سعید امینی؛ محمد حسن عصاره؛ عباس ده شیری؛ شهلا هاشمی


3. مدل سازی حیات بذر اسفرزه (plantago ovata) تحت شرایط مختلف انبارداری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 95-104

رضا توکل افشاری؛ لیلا تبریزی؛ شیوا باروتی؛ عباس هاشمی


6. اثرات دما و پتانسیل آب بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) رقم صفه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 11-22

رسول استادیان بیدگلی؛ حمیدرضا بلوچی؛ الیاس سلطانی؛ علی مرادی


8. بررسی اثر تراکم و تاریخ کاشت گیاه مادری بر جوانه‌زنی و بنیه بذر سویا

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 219-233

حسین صادقی؛ حسین حیدری شریف آباد؛ آیدین حمیدی؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی


9. تأثیر دماها و رطوبت های مختلف در طول دوره نگهداری بر شاخص های جوانه زنی بذور کتان روغنی (Linum usitatissimum L.)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 107-122

سجاد بلدی؛ حمیدرضا بلوچی؛ علی مرادی؛ محسن موحدی دهنوی


11. تعیین بهترین مدل برای ارزیابی دماهای کاردینال جوانه زنی بذر گیاه دارویی ماریتیغال

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 189-200

محمد علی دری؛ بهنام کامکار؛ مهناز اقدسی؛ الهه کمشی کمر


12. بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر مینای پرکپه ناجوربرگ (Tanacetum polycephalum subsp. Heterophyllum) تحت تنش شوری و خشکی در دماهای مختلف

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 161-171

رضا توکل افشاری؛ بهرام کاروانی؛ ناصر مجنون حسینی


13. اثر دما و اندازه بذر بر برخی ویژگیهای جوانهزنی و بنیه گیاهچه توت روباه(sanguisorba Poterium (

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 129-138

علی طویلی؛ حسین شکیب؛ سلمان زارع؛ رضا یاری