اخبار و اعلانات

تسلیت به جناب آقای دکتر احمدزاده

متأسفانه باخبر شدیم، اخوی محترم جناب آقای دکتر احمدزاده، عضو محترم هیئت تحریریه نشریه، دار فانی را وداع گفته اند. این فقدان غم بار را از طرف نشریه، به ایشان و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم، علو درجات، و برای بازماندگان، تندرستی و صبر آرزومندیم. مدیریت و هیئت تحریریه نشریه علوم و فناوری بذر ایران

مطالعه بیشتر

تسلیت به جناب آقای دکتر شریف زاده

متأسفانه باخبر شدیم، والده محترمه جناب آقای دکتر شریف زاده، عضو محترم هیئت تحریریه نشریه، دار فانی را وداع گفته اند. این فقدان غمبار را از طرف نشریه، به ایشان و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه، علو درجات، و برای بازماندگان، تندرستی و صبر آرزومندیم. مدیریت و هیئت تحریریه نشریه علوم و فناوری بذر ایران

مطالعه بیشتر