گزارش کارکرد سامانه
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 220
تعداد مقالات پذیرفته شده 115
درصد پذیرش 35
تعداد داوران 176

نشریه علوم و فناوری بذر ایران از سال 1391 به طور مشترک توسط انجمن علمی بذر ایران و مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال منتشر می‌شود. این نشریه، بر اساس گواهی تعیین اعتبار علمی مصوب جلسه 1392/4/5 کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یک نشریه علمی است و از سال 1395 در پایگاه استنادی جهان اسلام(ISC)  نمایه می‌شود.

شماره جاری: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، پاییز و زمستان 1398 (پاییز و زمستان 1398) 

1. تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذر دو ژنوتیپ عدس (Lens culinaris Medik) تحت تأثیر پرایمینگ‌های مختلف

صفحه 0-0

سید جلال آذری؛ مهدی پارسا؛ احمد نظامی؛ رضا توکل افشاری؛ جعفر نباتی


2. اثر پرایمینگ و فرسودگی بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت و تحرک ذخایر بذر لوبیا چیتی (Phaseolus Vulgaris L.) رقم صدری

صفحه 0-0

طیبه سعادت؛ محمد صدقی؛ عبدالقیوم قلی پوری؛ رئوف سیدشریفی؛ رقیه شیخ بگلو


4. ارزیابی برخی خصوصیات کیفی بذرهای پوشش دار با پلیمر سنتز شده داخلی و خارجی چغندرقند، ذرت و یونجه

صفحه 0-0

داریوش طالقانی؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ فرحناز حمدی هولاسو؛ مهدی صادقی شعاع


6. بررسی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بذر ذرت(Zea mays L. )در شرایط زوال طبیعی و مصنوعی

صفحه 0-0

بیتا اسکویی؛ آیدین حمیدی؛ سامان شیدائی؛ مریم دیوسالار؛ حسین صادقی


7. تاثیر هورمون‌های گیاهی بر بهبود بذر زوال‌یافته طبیعی و مصنوعی گندم (Triticum aestivum ) تحت تنش شوری

صفحه 0-0

راضیه سادات جهانمیر؛ رضا توکل افشاری (داور مقاله)؛ کاظم پوستینی


9. بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی و بنیه بذرکنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش خشکی با غنی‌سازی بذر با روی و بور

صفحه 0-0

سمیرا پارسایی؛ محسن موحدی دهنوی؛ حمیدرضا بلوچی؛ محمود عطارزاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی بذر ایران

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه
شاپا الکترونیکی
2322-2646