نویسنده = معصومه اسدی آقبلاغی
تعداد مقالات: 2
1. اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچه های ماریتیغال ( Silybum (Echinops candidus) شکرتیغال و) marianum

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 39-52

قاسم پرمون؛ علی عبادی؛ معصومه اسدی آقبلاغی