نویسنده = محمود رمرودی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر پیری تسریع شده بر جوانه‌زنی و سایر مولفه‌های جوانه‌زنی بذر‌های حاصل از پرایمینگ گیاه مادری در ارقام لوبیای چیتی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 101-112

فاطمه مهاجری؛ محمود رمرودی؛ منصور تقوائی؛ محمد گلوی