نویسنده = یانق، عبدالجلیل
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی قابلیت جوانه زنی اولیه به عنوان روشی جدید و سریع برای سنجش کیفیت توده ‏های بذر کلزا (Brassica napuse L.)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 119-132

عبدالجلیل یانق؛ محمد خواجه حسینی؛ محمد کافی