نویسنده = غلامی، هادی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر محلول پاشی اوره و عناصر ریزمغذی بر ویژگی های جوانه زنی، بنیه بذر و سبز شدن بذور تولیدی نخود (Cicer arietinum L.

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 57-66

هادی غلامی؛ مهدی پارسا؛ محمد خواجه حسینی؛ حمید رضا خزاعی