نویسنده = زمانی، ناهید
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر اسید جاسمونیک بر جوانه‌زنی بذر هالوفیت‌ها در شرایط شوری بالا

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 29-42

ناهید زمانی؛ پرتو روشندل