نویسنده = ربیعی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذر شش اکوتیپ بارهنگ کبیر(Plantago major)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-68

علیرضا ربیعی؛ احمد نظامی؛ مرتضی گلدانی؛ محمد خواجه حسینی؛ مهدی نصیری محلاتی