نویسنده = حکیم زاده اردکانی، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. اثر بافت خاک و عمق کشت بر سبزشدگی و بنیه بذر پونه‌سای کرک ستاره‌ای(Nepeta asterotricha)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-10

مطهره اسفندیاری؛ محمد حسین حکیمی؛ محمد علی حکیم زاده اردکانی