نویسنده = حدیدی ماسوله، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر تاریخ کاشت والد مادری بر شاخص‌های جوانه‌زنی ارقام و لاین های کلزای پاییزه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 237-246

میترا خیبری؛ امیر حسین شیرانی راد؛ سعید سیف زاده؛ اسماعیل حدیدی ماسوله؛ حمید رضا ذاکرین