نویسنده = حیدری، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. اثر شدت نامنظمی های پوشش تاجی در عرصه‌های جنگلی بر جوانه‌زنی بذر گونه‌های راش (Fagus orientalis) و ممرزCarpinus betulus)) در جنگل‌های هیرکانی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 219-236

جواد میرزایی؛ مهدی حیدری؛ شیرزاد گرایلی؛ وحید اعتماد؛ مهرداد زرافشار