نویسنده = تدین، محمودرضا
تعداد مقالات: 1
1. اثر پرولین بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر رقم کاستیل چغندرقند تحت تنش خشکی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 171-182

حمیده غفاری؛ محمودرضا تدین