نویسنده = نظری، شهرام
تعداد مقالات: 1
1. برآورد دماهای کاردینال ارشته خطایی(Lepyrodiclis holosteoides) با استفاده از مدل‌های رگرسیونی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 107-117

رضا دیهیم فرد؛ شهرام نظری؛ یاسین قرآنی