نویسنده = حبیبی، فریبرز
تعداد مقالات: 1
1. باززایی مستقیم گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus hyb. Farrokh) از بذرهای مصنوعی در پاسخ به دوره‌های مختلف ذخیره سرمایی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 235-247

سهیلا مرادی؛ محمدرضا عظیمی؛ سعید پورداد؛ فریبرز حبیبی