نویسنده = حسین پور قزوینی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. اثر تیمارهای مختلف رفع خواب بذر جهت القا رویش و بنیه بذور در جمعیت های 4 گونه دارویی جنس مرزه Satureja spp

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 223-233

محمدعلی علیزاده؛ علی اکبر حسین پور قزوینی؛ علی اشرف جعفری؛ جهانفر دانشیان