نویسنده = رضوانی مقدم، پرویز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی های جوانه زنی بذر ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) و رابطه آن با ترکیب اسیدهای چرب

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 119-131

پرویز رضوانی مقدم؛ سید محمد سیدی