نویسنده = امیری، محمد صادق
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تیمارهای مکانیکی و شیمیایی بر شاخص های جوانه زنی و شکست خواب بذر گیاه مورد

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-7

مهدی آخوندی؛ مریم زارع حسن آبادی؛ محمد صادق امیری؛ سلیمه شبانی