نویسنده = عصاره، محمد حسن
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روند جوانه‌زنی بذر مرزه (Satureja hortensis L.)و پیش بینی زوال بذر طی شرایط متفاوت انبارداری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 133-143

سعید امینی؛ محمد حسن عصاره؛ عباس ده شیری؛ شهلا هاشمی


2. بررسی نوع پوشش و شرایط مناسب محیط نگهداری بذر گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 53-65

سیاوش محمدی؛ عباس ده شیری؛ محمد حسن عصاره؛ فضل الله صفی خانی