نویسنده = پناهی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. واکنش ژنوتیپ های گلرنگ به تنش شوری از لحاظ صفات مرتبط با جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 212-222

مهدی پناهی؛ غلامعلی اکبری؛ جواد روستاخیز؛ محمد گلباشی