نویسنده = زارع، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت و میزان آلودگی بذرهای خودمصرفی گندم استان گلستان به بیماریهای مهم بذرزاد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 161-171

صمد مبصر؛ لیلا زارع؛ مهرناز مهرآور