نویسنده = عسکری، ویکتوریا
تعداد مقالات: 2
1. قارچ های همراه بذر سورگوم هیبرید در مزارع تولید لاین خراسان رضوی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 109-118

مسعود نادرپور؛ بابک مطیع شرع؛ ویکتوریا عسکری


2. تأثیر میزان رطوبت بذر در هنگام برداشت بر قابلیت جوانهزنی دو رقم کلزا Brassica( napus L.) در منطقۀ دزفول

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 139-146

حسین صادقی؛ مهران شرفی زاده؛ ویکتوریا عسکری