نویسنده = قرینه، محمد حسین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرات نیروی دینامیکی بر خصوصیات جوانه‌زنی و شاخص وزنی بنیه بذر سه رقم نخود (Cicer ariegtinum L. ) با کمک پردازش تصویر

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 177-192

مریم سلطانی کاظمی؛ سامان آبدانان مهدی زاده؛ محمد حسین قرینه


2. اثر اسمو و هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی بذر، استقرار گیاهچه و عملکرد دانه ارقام گندم در شرایط آب و هوایی خوزستان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 101-114

فاطمه سادات علایی طباطبایی؛ محمد حسین قرینه؛ قدرت االله فتحی؛ سید عطاءاالله سیادت