نویسنده = دیوسالار، مریم
تعداد مقالات: 2
1. اثر نوع بسته بندی بر بنیه بذرهای سه رقم کلزا انبار شده در استان قم

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 65-72

بیتا اسکویی؛ مریم دیوسالار؛ لیلا یاری؛ عباس زارعیان


2. تأثیر خسارت مکانیکی دستگاه بوجاری بر قابلیت جوانه زنی بذر سویای رقم کتول )X.P.D)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 57-63

مریم دیوسالار؛ بیتا اسکویی؛ شهلا هاشمی