نویسنده = عسکری درمنکی، ویکتوریا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر خشک کردن بذر به روش سیال سازی بر روی بنیه بذر دو رقم سویا با استفاده از آزمون سرما

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 219-228

ویکتوریا عسکری درمنکی؛ آیدین حمیدی؛ قاسم توحیدلو؛ حمیدرضا گازر