نویسنده = رضایی سوخت آبندانی، رضا
تعداد مقالات: 4
1. اثرات اسمو پرایمینگ بر صفات جوانه زنی توده های بذری تریتیکاله (Triticosecale ) رقم (Lasko)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 185-195

مهدی رمضانی؛ رضا رضایی سوخت آبندانی


2. تأثیر اسموپرایمینگ بر برخی خصوصیات جوانه زنی بذر ذرت دو رگ سینگل کراس 704

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 135-146

رضا رضایی سوخت آبندانی؛ مهدی رمضانی


4. تأثیر هیدرو و اسموپرایمینگ بر صفات جوانه زنی ارقام مختلف گندم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 38-45

رضا رضایی سوخت آبندانی؛ مهدی رمضانی؛ منظر محمدی