نویسنده = مهرآور، مهرناز
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پراکسیداسیون چربی و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت در بذر دو رقم سویا تحت تاثیر پیری تسریع شده

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 17-30

مهرناز مهرآور؛ آرین ساطعی؛ آیدین حمیدی؛ محمدرضا احمدی؛ معصومه صالحی


2. وضعیت و میزان آلودگی بذرهای خودمصرفی گندم استان گلستان به بیماریهای مهم بذرزاد

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 161-171

صمد مبصر؛ لیلا زارع؛ مهرناز مهرآور