نویسنده = کمشی کمر، الهه
تعداد مقالات: 1
1. تعیین بهترین مدل برای ارزیابی دماهای کاردینال جوانه زنی بذر گیاه دارویی ماریتیغال

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 189-200

محمد علی دری؛ بهنام کامکار؛ مهناز اقدسی؛ الهه کمشی کمر