نویسنده = مکی زاده تفتی، مریم
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر گیاه گز خوانسار (adescendens Astracantha( جهت بهبود جوانه زنی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 153-161

روزبه فرهودی؛ مریم مکی زاده تفتی


2. مطالعه شکست خواب بذرکرفس کوهی (odoratissma Kelussia (تحت تاثیر تیماهای اسید جیبرلیک و سرما

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 241-249

روزبه فرهودی؛ مریم مکی زاده تفتی