نویسنده = صالحی، امین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تغذیه گیاه مادری بر جذب برخی عناصر غذایی و شاخص های جوانه زنی بذر زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 109-118

ستار غلامی گنجه؛ امین صالحی؛ علی مرادی