نویسنده = اکبری، غلام عباس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنش شوری و خشکی ناشی از کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه ی علف هرز خردل وحشی (arvensis Sinapis

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 97-108

امید لطفی فر؛ ایرج اله دادی؛ اسکندر زند؛ غلام عباس اکبری؛ سمانه متقی