نویسنده = بیات، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر پیش تیمار و مدت زمان پیش تیمار بر خصوصیات گیاهچه ای و شاخصهای جوانه- زنی گیاه ختمی خبازی (.L Officinalis Althaea

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 73-82

مهدی بیات؛ آزاده رحمنی؛ رضا امیرنیا؛ مهدی رمضانی