نویسنده = فروزش، پیمان
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تأثیر انواع پلیمر در بذر پوشش دار چغندر قند بر خصوصیت جوانه زنی واستقرار بوته

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 107-117

مهناز چنگیزیان؛ قاسم توحیدلو؛ پیمان فروزش