نویسنده = شفیعی، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیرتیمارهای مختلف پرایمینگ و محلول پاشی نانو ذرات و سولفات روی برخصوصیات زراعی گلرنگ

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 71-80

اکبر شفیعی؛ نورعلی ساجدی؛ مهدی چنگیزی