نویسنده = درویشی، بابک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد و توزیع اندازه غده های بذری سیب زمینی تحت تاثیر روشهای مختلف تغذیه تکمیلی فسفره

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-40

سمیرا کیانی هرچگانی؛ حمید محمدی؛ بابک درویشی