نویسنده = فرهودی، روزبه
تعداد مقالات: 3
2. تاثیر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر گیاه گز خوانسار (adescendens Astracantha( جهت بهبود جوانه زنی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 153-161

روزبه فرهودی؛ مریم مکی زاده تفتی


3. مطالعه شکست خواب بذرکرفس کوهی (odoratissma Kelussia (تحت تاثیر تیماهای اسید جیبرلیک و سرما

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 241-249

روزبه فرهودی؛ مریم مکی زاده تفتی