نویسنده = کبیری، رزیتا
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه تاثیر ملاتونین بر رشد اولیه و برخی خصوصیات جوانه‌زنی و فیزیولوژیکی بذر و گیاهچه بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط تنش اسمزی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-40

رزیتا کبیری؛ علی حاتمی؛ حکیمه علومی؛ مهدی نقی زاده؛ فاطمه نصیبی؛ زهرا طهماسبی