نویسنده = نوذرپور، الهام
تعداد مقالات: 1
1. براهمکنش تنش شوری، خشکی و دما بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر و رویش گیاهچه گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 169-180

الهام نوذرپور؛ رضا توکل افشاری؛ ناصر مجنون حسینی