نویسنده = مرادی، علی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر تیمارهای مختلف زیستی بر شاخص های جوانه‌زنی و گیاهچه‌ای رازیانه (Foeniculum vulgare L.) تحت تنش خشکی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 59-74

معصومه حسینی مقدم؛ علی مرادی؛ امین صالحی؛ رسول رضایی


2. بررسی نوع خواب بذر و مناسب‌ترین روش‌های شکستن آن در سه اکوتیپ گون مرتعی (Astragalus cyclophyllus)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 51-65

حمیدرضا عیسوند؛ اکرم رستمی پور؛ علی مرادی؛ محسن نصیری


3. تأثیر تغذیه گیاه مادری بر جذب برخی عناصر غذایی و شاخص های جوانه زنی بذر زیره سبز (Cuminum cyminum L.)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 109-118

ستار غلامی گنجه؛ امین صالحی؛ علی مرادی