نویسنده = پارسا، سهیل
تعداد مقالات: 1
1. اثر اسید آسکوربیک(ویتامینC (و آلفا توکوفرول (ویتامین E (بر فرایند زوال بذر دو رقم (Sesamum indicum)کنجد

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 83-100

فاطمه السادات حسینی خواه؛ سهیل پارسا؛ رضا توکل افشاری؛ علیرضا اسماعیلی