نویسنده = توحیدلو، قاسم
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر برخی تیمار های پرایمینگ بر کیفیت جوانه زنی بذر گیاه آرتیشو (Cynara scolymus)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-94

محمد کاظم سوری؛ متین السادات عرب؛ قاسم توحیدلو؛ عبدالکریم کاشی


2. مطالعه تأثیر انواع پلیمر در بذر پوشش دار چغندر قند بر خصوصیت جوانه زنی واستقرار بوته

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 107-117

مهناز چنگیزیان؛ قاسم توحیدلو؛ پیمان فروزش


3. مطالعه و معرفی صفات مورفولوژیکی مناسب برای شناسایی وثبت ارقام جدیدگندم دوروم در ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 123-135

وحید بذر افشان؛ قاسم توحیدلو؛ صمد مبصر


4. بررسی اثر خشک کردن بذر به روش سیال سازی بر روی بنیه بذر دو رقم سویا با استفاده از آزمون سرما

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 219-228

ویکتوریا عسکری درمنکی؛ آیدین حمیدی؛ قاسم توحیدلو؛ حمیدرضا گازر