نویسنده = محمودی، پریسا
تعداد مقالات: 1
1. اثر تیمارهای اسید جیبرلیک و نیترات پتاسیم در رفع خواب بذر چهارده گونه گیاه دارویی (خانواده نعناع)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 233-242

پریسا محمودی؛ محمد خواجه حسینی؛ محمد حسن راشد محصل؛ یوسف امامی پور