نویسنده = نظامی، احمد
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی و شاخصه های رشدی ارقام نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 243-256

محمد حسین شریعتمدازی؛ مهدی پارسا؛ احمد نظامی؛ محمد کافی


2. بررسی اثر هیدروپرایمینگ بذر بر جوانهزنی و رشد گیاهچه ذرت ( .L mays Zea ( در شرایط کنترل شده

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 39-54

احمد نظامی؛ حمیدرضا خزاعی؛ سیده ملیحه میرهاشمی؛ فاطمه حسن زاده اول