نویسنده = رضوانی مقدم، پرویز
تعداد مقالات: 1
1. بهبود جنبه‌های فیزیولوژیک بذر سیاهدانه (Nigella sativa L.) در خاک آهکی: نقش شاخص های مربوط به عملکرد کیفی و ترکیب اسیدهای چرب

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 93-105

سید محمد سیدی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محمد خواجه حسینی؛ حمید شاهنده