نویسنده = ساجدی، نورعلی
تعداد مقالات: 3
3. بررسی تاثیرتیمارهای مختلف پرایمینگ و محلول پاشی نانو ذرات و سولفات روی برخصوصیات زراعی گلرنگ

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 71-80

اکبر شفیعی؛ نورعلی ساجدی؛ مهدی چنگیزی