کلیدواژه‌ها = جوانه زنی
تعداد مقالات: 22
2. بررسی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بذر ذرت(Zea mays L. )در شرایط زوال طبیعی و مصنوعی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 73-85

بیتا اسکویی؛ آیدین حمیدی؛ سامان شیدائی؛ مریم دیوسالار؛ حسین صادقی


3. اثر تیمارهای رفع خواب بر بذر گونه کهورک (Prosopis farcta) جمع‌آوری شده از اکوسیستم های بیابانی و جنگل‌کاری سمنان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 189-198

فاطمه شمس الدین؛ علیرضا مشکی؛ هومن روانبخش؛ مریم ملاشاهی


4. تأثیر تغذیه گیاه مادری بر جذب برخی عناصر غذایی، فعالیت آنزیمی و شاخص‌های جوانه‌زنی بذر انیسون (Pimpinella anisun L.)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-115

عاطفه حسینی؛ امین صالحی؛ علی مرادی؛ یعقوب بهزادی


5. اثر شدت نامنظمی های پوشش تاجی در عرصه‌های جنگلی بر جوانه‌زنی بذر گونه‌های راش (Fagus orientalis) و ممرزCarpinus betulus)) در جنگل‌های هیرکانی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 219-236

جواد میرزایی؛ مهدی حیدری؛ شیرزاد گرایلی؛ وحید اعتماد؛ مهرداد زرافشار


6. ارزیابی تأثیر تغییرات بیوشیمیایی ایجاد شده در مدت هیدروپرایمینگ بر بنیه بذر سه رقم گندم

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 105-118

نرگس خمدی؛ مجید نبی پور؛ حبیب اله روشنفکر؛ افراسیاب راهنما


7. تأثیر باکتری های محرک رشد گیاه بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 171-183

وفا طرفی؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ کرامت الله سعیدی؛ محسن مبینی دهکردی؛ پژمان طهماسبی


9. بررسی اثر پوشش دار کردن بذر بر ظهور گیاهچه گندم رقم سرداری، تحت سطوح مختلف تنش خشکی و عمق کاشت در آزمایش گلدانی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 49-56

حمید رضا محرابی؛ محمد رضا چائی چی؛ رضا توکل افشاری؛ شهرام رضائی


11. بررسی اثر تیمارهای مکانیکی و شیمیایی بر شاخص های جوانه زنی و شکست خواب بذر گیاه مورد

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-7

مهدی آخوندی؛ مریم زارع حسن آبادی؛ محمد صادق امیری؛ سلیمه شبانی


13. بررسی اثر دگرآسیبی اسپند (harmala Peganum (بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه رقم جدید گنبد در مقایسه با ارقام متداول گندم استان گلستان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 41-49

علی راحمی کاریزکی؛ مسعود تاجی؛ نورمحمد رسایی؛ عظیم جمالی


14. بررسی تنش شوری و خشکی ناشی از کلرید سدیم و پلی اتیلن گلایکول بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه ی علف هرز خردل وحشی (arvensis Sinapis

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 97-108

امید لطفی فر؛ ایرج اله دادی؛ اسکندر زند؛ غلام عباس اکبری؛ سمانه متقی


15. بررسی الگوی پروتئوم محور جنین گندم (aestivum Triticum (تحت تنش خشکی در دو رقم حساس و متحمل به خشکی طی فاز دوم جوانهزنی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 223-232

علی شایانفر؛ رضا توکل افشاری؛ هوشنگ علیزاده؛ عبدالرحمن رسول نیا


19. بررسی تیمارهای پیش سرمادهی و خراش دهی (شیمیائی و فیزیکی) در شکستن خواب بذر خردل وحشی arvensis S

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 147-159

حسین رضوانی؛ جعفر اصغری؛ سید محمدرضا احتشامی


20. بررسی خصوصیات جوانه زنی بذر مینای پرکپه ناجوربرگ (Tanacetum polycephalum subsp. Heterophyllum) تحت تنش شوری و خشکی در دماهای مختلف

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 161-171

رضا توکل افشاری؛ بهرام کاروانی؛ ناصر مجنون حسینی


21. اثر آللوپاتیک عصاره گیاه سیاه تاغ (ammodenderon Haloxylon (بر جوانهزنی و برخی خصوصیات گیاهچه گااوبو صحرایی (desertorum Agropyron

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 173-183

معصومه عباسی خالکی؛ مهدی معمری؛ علی طویلی؛ محمد علی زارع چاهوکی