کلیدواژه‌ها = کلروفیل
تعداد مقالات: 3
2. اثر پیش تیمار بذر بر افزایش تحمل گیاهچه آفتابگردان در خاک‌های آلوده به سرب در شرایط گلخانه

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 153-169

نجمه افتخار؛ سینا فلاح؛ علی عباسی سورکی؛ حبیب خداوردی لو