کلیدواژه‌ها = گراس بومی
تعداد مقالات: 1
1. پیش تیمار بذر به عنوان راهکاری برای بهبود سبز شدن چمن فتان بلند (Schreb. Festuca arundinacea) بومی گز برخوار در شرایط تنش خشکی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 289-301

فاطمه نعمت الهی؛ علی تهرانی فر؛ سید حسین نعمتی؛ فاطمه کاظمی؛ غلامعلی گزانچیان