کلیدواژه‌ها = مدل دوتکه‌ای
تعداد مقالات: 4
1. تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذر دو ژنوتیپ عدس (Lens culinaris Medik) تحت تأثیر پرایمینگ‌های مختلف

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 0-0

سید جلال آذری؛ مهدی پارسا؛ احمد نظامی؛ رضا توکل افشاری؛ جعفر نباتی


3. ارزیابی جوانه‌زنی و تعیین دمای ویژه بذر شاهدانه (Cannabis sativa) با استفاده از مدل های رگرسیونی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-136

شیوا باروتی؛ رضا توکل افشاری؛ ناصر مجنون حسینی؛ عباس هاشمی


4. برآورد دماهای کاردینال ارشته خطایی(Lepyrodiclis holosteoides) با استفاده از مدل‌های رگرسیونی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 107-117

رضا دیهیم فرد؛ شهرام نظری؛ یاسین قرآنی