کلیدواژه‌ها = مدل بتا
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی جوانه‌زنی و تعیین دمای ویژه بذر شاهدانه (Cannabis sativa) با استفاده از مدل های رگرسیونی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-136

شیوا باروتی؛ رضا توکل افشاری؛ ناصر مجنون حسینی؛ عباس هاشمی


2. برآورد دماهای کاردینال ارشته خطایی(Lepyrodiclis holosteoides) با استفاده از مدل‌های رگرسیونی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 107-117

رضا دیهیم فرد؛ شهرام نظری؛ یاسین قرآنی